Galgangobstructie

Wanneer de gal niet meer van de galblaas naar de dunne darm kan stromen spreken we van een galgangobstructie. Gal wordt door de lever aangemaakt en tijdelijk opgeslagen in de galblaas. Wanneer er gegeten wordt trekt de galblaas samen en komt er gal in de dunne darm terecht om te helpen bij de voedselvertering. Katten met een volledige galgangobstructie worden heel erg ziek aangezien ze zichzelf vergiftigen en bijkomende schade aan de organen aanrichten.

Oorzaken

Een galgangobstructie is geen ziekte die op zichzelf staat, het is een gevolg van een andere ziekte of aandoening;

 • Pancreatitis of pancreasontsteking
 • Galstenen 
 • Hepatitis  of leverontsteking
 • Galblaas of galafvoerontsteking kan ervoor zorgen dat de gal dikker wordt. We spreken dan van sludge
 • Goedaardige (cystes bv.) of kwaadaardige gezwellen vooraan in de buik dat de afvoerwegen dichtdrukken 
 • Chirurgie of een trauma voorin de buik waarbij de afvoergangen geraakt worden of waarbij er ernstige verklevingen ontstaan

  null
  schematische weergave van de galafvoergangen


Symptomen

De symptomen kunnen variëren, afhankelijk van de oorzaak van de obstructie en of het gaat om een volledige of gedeeltelijke obstructie.

 • Futloos zijn
 • Braken
 • Diarree
 • Geen eetlust hebben
 • Geelzucht (geelverkleuring van de slijmvliezen zoals ogen,
  bek of huid)
 • Gewichtsverlies 

Diagnose

Eerst en vooral is het belangrijk om de volledige medische voorgeschiedenis van de patiënt te kennen, zoals bv. voorgaande operaties of mogelijkheid van trauma. Een uitgebreid bloed- en urine onderzoek zal afgenomen worden om een onderliggende oorzaak te achterhalen en om bijkomend de status te kennen van de inwendige organen. Een definitieve diagnose zal meestal worden gesteld met een echo van de buik. Een chirurgische buikexploratie kan uitgevoerd worden indien de bloedonderzoeken en het echografisch onderzoek geen duidelijke oorzaken geven voor de obstructie. 


Behandeling

De behandeling van een galgangobstructie hangt af van de onderliggende ziekte of de oorzaak van de blokkade. Meestal zal een combinatie van de volgende behandelingen worden ingesteld;

 • Medicamenteuze behandeling. Bepaalde medicaties kunnen gegeven worden om de gal vloeibaarder te maken, om de ontsteking van de pancreas of lever te verminderen om zo de gal gemakkelijker naar de darm te laten stromen. Antibioticum wordt vaak opgestart omdat de bacteriën uit de darm vaak opklimmen of omdat het milieu bij een obstructie verandert en bacteriën de bovenhand kunnen nemen.
 • Vloeistof therapie Katten met een galgangobstructie zijn vaak uitgedroogd door slecht eten of drinken, door braken of  diarree. Intraveneuze vloeistoftherapie is cruciaal om de verliezen op te vangen en om bijkomend de bloeddruk op peil te houden om schade aan de andere organen te voorkomen. Soms is een bloedtransfusie noodzakelijk voor verdere stabilisatie.
 • Chirurgische behandeling. Het doel van de operatie is om de onderliggende oorzaak te bevestigen, (nieuwe) afvoer van de gal te voorzien en om perioperatieve complicaties te minimaliseren. Hierbij zijn verschillende opties mogelijk:
  - Verwijderen van de galblaas
  - Openen van de galblaas
  - De galblaas omklappen en een nieuwe verbinding maken met de dunne darm
  - Openen  en spoelen van de galafvoergangen
  - Stent plaatsen in de galafvoergang (tijdelijk of definitief)

Goed- of kwaadaardige gezwellen kunnen verwijderd worden. Bijkomend kunnen biopten genomen worden van lever-pancreas-lymfeknopen en de darmen. De resultaten van deze onderzoeken helpen ons om uw huisdier zo optimaal mogelijk verder te kunnen behandelen.

 • Voedingsadvies. De voeding zal heel vaak aangepast moeten worden om overbelasting van de galblaas, lever en pancreas te vermijden. In eerste instantie zal dit gaan om vetarme voeding maar elke patiënt is maatwerk en heeft zijn eigen noden en behoeften.

Complicaties

Zoals bij elke chirurgische ingreep zijn er risico’s verbonden met de anesthesie. Een preoperatief bloedonderzoek, echo-onderzoek en correctie van vocht- en elektrolytenafwijkingen zullen helpen om dit risico te beperken. Een bloeding tijdens de operatie, lekkage van gal in de buik zijn mogelijkse complicaties. Een darm die slecht geneest en gaat lekken geeft een buikvliesontsteking. Een revisie operatie met uitgebreid spoelen van de buik en het plaatsen van abdominale drains zullen dan noodzakelijk zijn.
Katten met een galgangobstructie hebben een goede prognose als de onderliggende oorzaak snel en accuraat wordt aangepakt. Een levenslange opvolging is aangeraden om een nieuwe obstructie te voorkomen.