Privacyverklaring Steven Pil Chirurgie

Dit Web- & Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Steven Pil Chirurgie verwerkt van haar klanten, patiënten en andere belanghebbenden zoals geïnteresseerden of professionele beroepsbeoefenaren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Deze site is eigendom van Steven Pil Chirurgie
Hieronder vindt u de contactgegevens (postadres) van Steven Pil Chirurgie.


Bluesroute 2
4337 WB Middelburg
KvK-nummer: 20165184
e-mail: info@stevenpilchirurgie.com 


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 01-05-2021


Waarom we uw gegevens verwerken

Om u en uw dier zo goed mogelijk te helpen verwerken wij uw gegevens. Dat is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van diensten en/of aanbiedingen waarvan wij denken dat ze relevant voor u zijn. Wij verwerken ook gegevens van u als u het contactformulier op onze website invult. Tot slot kunnen we uw gegevens gebruiken om onze diensten te verbeteren door u bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken te sturen.

We kunnen u vragen om persoonlijke informatie vrij te geven, bijvoorbeeld bij het registeren of deelnemen aan een klantenonderzoek of voor het ontvangen van informatie die u wordt toegestuurd. Wanneer u persoonlijke informatie aan Dierenkliniek de Ark geeft, kunnen wij die gebruiken om contact met u op te nemen. Dierenkliniek de Ark wil haar behandelingen en services graag verder ontwikkelen en Dierenkliniek de Ark voldoet aan de huidige wetgeving inzake privacy en verstrekt geen persoonlijk identificeerbare informatie aan derden zonder geldige redenen. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u zich ten allen tijde uitschrijven. Deze mogelijkheid vindt u onderaan iedere nieuwsbrief.


Met wie wij uw gegevens delen

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn werken wij samen met andere partijen. Hieronder vindt u een overzicht van partijen die wij inschakelen om onze diensten mogelijk te maken en een omschrijving van mogelijke diensten die wij verlenen. Onze klinieken zullen in bepaalde gevallen nog met aanvullende partijen samenwerken. In een dergelijk geval zal de kliniek u daarover verder informeren.

 • Optinmonster; voor het aanmelden van nieuwsbrieven
 • Facebook; tracking scriptsLiveChat: om met klanten te kunnen chatten via de site
 • Google Analytics, Search Console, Google Tag Manager; voor het analyseren van de website
 • Rollbar; data wordt gebruikt om dingen zoals script errors te voorkomen in de browser.  Zij gebruiken deze om ons in te lichten als er technische problemen zijn. Alleen technische info en IP-adressen worden 180 dagen bewaard
 • Praktijkmanagementsysteem; hier maakt de praktijk afspraken in en bewaren we medische gegevens van uw huisdier. Wij maken hiervoor gebruik van Animana
 • Uw gegevens kunnen worden gedeeld tussen verschillende Dierenkliniek de Ark vestigingen en moeder-dochtermaatschappijen om analyses of vergelijkingen uit te voeren op organisatieniveau. Deze analyseresultaten bevatten geen tot uw persoon herleidbare gegevens.
 • Mailchimp; voor versturen van e-mails (nieuwsbrieven)
 • Vestoria; voor online afspraken en herinneringen
 • Microsoft; die is onze e-mail en cloud leverancier
 • Gezondheidsonderzoeken voor rashonden met Raad van Beheer
 • Laboratorium onderzoeken bij Universtiteit Utrecht, IDEXX, AML, Gendika, Ziekenhuis d’Honte, ADRZ en overige laboratoria
 • Indien u door uw eigen dierenarts naar Dierenkliniek de Ark bent doorverwezen, informeren wij uw eigen dierenarts over het verloop en de resultaten
 • Indien u doorverwezen wilt worden naar een verwijskliniek zullen wij op uw verzoek het patiëntendossier delen
 • Famed en deurwaarder voor het versturen van facturen
 • Indien van toepassing: het versturen van facturen naar een opgegeven bewindvoering
 • Dierencrematoria


Gegevens die opgeslagen worden in een land buiten de EER (Europees Economische Ruimte)

 • Google Analytics, Search Console, Google Tag Manager
 • Rollbar- data opgeslagen in de VS
 • Zowel Google als Rollbar inc. zijn aangesloten bij het US-EU Privacy Shield en uitwisseling van gegevens met deze ondernemingen buiten de EER is daarom toegestaan.


Hoelang wij uw gegevens bewaren

In het kader van een professionele diergeneeskundige behandelrelatie zal Dierenkliniek de Ark zowel de gegevens van uw huisdier, als van u moeten archiveren. Dierenkliniek de Ark moet u kunnen bereiken om bijvoorbeeld te overleggen over een (opgenomen) patiënt, een nota voor de geleverde diensten te kunnen sturen, een behandelhistorie beschikbaar te hebben. Deze gegevens zijn noodzakelijk aangezien u van Dierenkliniek de Ark mag verwachten dat wij alle voor uw huisdier relevante informatie hebben vastgelegd en deze informatie ten allen tijden, maar wel binnen redelijke termijn, direct beschikbaar hebben.


Dierenkliniek de Ark is in het kader van wet-en regelgeving verplicht om een volledig dossier beschikbaar te hebben. O.a. voor het Veterinair Tuchtcollege. Voor het Veterinair Tuchtcollege is er (2018) geen maximum termijn in de Wet Dieren vastgelegd. Dierenkliniek de Ark zal het behandeldossier gedurende minimaal 20 jaar na behandeling bewaren. Dat is de maximale wettelijke termijn waarbinnen Dierenkliniek de Ark aansprakelijk gesteld kan worden.

Wanneer u het contactformulier op onze website invult, bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 1 jaar, als dit niet leidt tot een opdracht.
Daarnaast kunnen uw (dier)gegevens gebruikt worden voor data-analyse, zoals bijvoorbeeld het monitoren van complicaties, eindresultaten van behandelingen.


Uw rechten

U heeft het recht op inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens, alsmede het recht op bezwaar en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit).
Wanneer er sprake is van verwerking op grond van toestemming (en bij het verzenden van nieuwsbrieven of commerciële uitingen), heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als Dierenkliniek de Ark uw verzoek of klacht niet naar behoren afhandelt.


Auteursrechten, handelsmerken en gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website staat onder auteursrecht en is eigendom van Dierenkliniek de Ark. Dierenkliniek de Ark is een beschermd merk. Het is niet toegestaan om het logo bij te snijden, de kleur aan te passen of op wat voor manier dan ook te wijzigen. Alle handelsmerken, logo’s, symbolen, foto’s en andere karakteristieken zijn eigendom van Dierenkliniek de Ark, tenzij anders aangegeven.
Alle afbeeldingen mogen gebruikt en gepubliceerd worden voor artikelen en interviews, waar Dierenkliniek de Ark in betrokken is, of naar verwezen is, onder voorwaarde dat het copyright “Auteursrecht Dierenkliniek de Ark” altijd vermeld is in de publicatie.
Tenzij uitdrukkelijk vermeldt, is het toegestaan om de gepubliceerde documenten op de website te kopiëren, printen en verspreiden, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het is voor eigen en niet-commercieel gebruik
 • Het puur voor informatieve doelstellingen gebuikt wordt
 • Er een verwijzing naar Dierenkliniek de Ark wordt gemaakt, wanneer het document wordt gebruikt

Het is niet toegestaan om informatie op de site aan te passen, te gebruiken of over te brengen voor commercieel gebruik. Ongeautoriseerd gebruik of verspreiding van materialen van Dierenkliniek de Ark’s websites kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijk sancties in overeenstemming met de huidige wetgeving. Dierenkliniek de Ark haar intellectuele eigendomsrechten uitoefenen voor zover toegestaan door de wet.


Informatiebeleid

Dierenkliniek de Ark is in geen enkel geval aansprakelijk voor direct of indirecte schade, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud ervan.


Andere sites

De site kan links naar andere sites van derden bevatten. Dergelijke links worden verstrekt om de bezoeker te helpen. Dierenkliniek de Ark is niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid van informatie of uw privacy op dergelijke websites.


Privacy beleid

Er zijn geen foto’s van eigenaren van huisdieren of patiënten gepubliceerd zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het huisdier. Dierenkliniek de Ark hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer en verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens tenzij de betrokkene deze vrijwillig indient. Dierenkliniek de Ark voldoet aan de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op het gebruik en de verzameling van gegevens.


User-Generated Content Beleid

Als gebruiker van deze site gaat u ermee akkoord dat wat u schrijft wordt gepubliceerd en daarmee door andere gebruikers gelezen kan worden. Berichten en opmerkingen worden niet vooraf gemodereerd door Dierenkliniek de Ark. Als gebruikers van deze site bent u wettelijk verantwoordelijk voor de inhoud van berichten en opmerkingen.
Voor de inhoud die op deze site wordt gepubliceerd, zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

 • Personen die ongepaste inhoud willen verwijderen of aanmerken doen dit met betrekking tot berichten en opmerkingen
 • Wij verwijderen altijd ongepaste inhoud. Deze inhoud omvat racistische berichten, anti-etnische groepen, pornografie, bedreigingen of belediging/ veroordeling van mensen, geweld of crimineel gedrag en advertenties die producten en bedrijven uitdrukkelijk ten goede komen. We vragen onze gebruikers ook om agressieve taal te vermijden in de vorm van scheldwoorden, omdat deze als beledigend worden ervaren
 • In sommige gevallen verwijderen wij ook berichten wanneer ze duidelijk niet relevant zijn voor de site of context waarin ze zijn geplaatst