WERKWIJZE

Hoe ga ik te werk?

U bent dierenarts

 Ik geloof in het bundelen van de krachten en kennis om zo voor onze patiënten de optimaal mogelijk zorg te kunnen bieden. Ook al beslist de eigenaar niet in te gaan op een verwijzing, het kan alsnog zinvol zijn dit voor te stellen. Alles verloopt in onderling overleg met u als verwijzende dierenarts. U bepaalt samen met de eigenaar wanneer er doorverwezen wordt en welke zorg u zelf doet.

 Bij een doorverwijzing ontvang ik graag op voorhand een bondig patiëntendossier, eventuele onderzoeksuitslagen en röntgenfoto’s (in DICOM bestand).

U bent huisdier eigenaar

 Eerst zal er een intakegesprek met u plaatsvinden. Dit vind ik belangrijk om het verwachtingspatroon van u als eigenaar te kunnen inschatten. Uw huisdier wordt hierbij algemeen nagekeken en het medische dossier wordt met u doorgenomen.

 Bent u doorverwezen door uw dierenarts? Het intakegesprek en de operatie, mits de diagnose gesteld is, zal op dezelfde dag plaatsvinden.
Als er nog geen diagnose gesteld is of het een complexere ingreep betreft zal ik eerst met u bespreken wat de mogelijke stappen zijn. Dit kan verder/uitgebreider onderzoek betekenen of het bespreken van de operatie.