Wonden kunnen soms complex en problematisch zijn. Ze kunnen verschillen van oorsprong en  daardoor ook verschillend evolueren. Zo hebben we bv. bijtwonden, brandwonden, chemische wonden, snijwonden, … Een goede opvolging is cruciaal in wondmanagement om de veranderingen die in een wond kunnen plaats vinden te begrijpen. Alleen dan kan het genezingsproces correct ingeschat worden en kunnen we het meest optimale verband of dressing aanbrengen.

Behandeling

Iedere huidwond is anders én iedere patiënt is anders. Het is onmogelijk om op voorhand  in te schatten hoeveel verbandwissels er nodig zullen  zijn. Meestal kan er wel ruwe schatting worden gemaakt naargelang de situatie. Wanneer een wond veel vocht produceert of geïnfecteerd is zullen dergelijke patiënten enorm veel baat hebben bij dagelijkse verbandwissels. Afhankelijk van patiënt tot patiënt kan dit wakker of moet dit onder sedatie/lichte narcose. Wanneer het genezingsproces goed verloopt, zal een minder intensief regime kunnen ingesteld worden voor de verbanden te verwisselen.


Welke technieken zijn er

  • Actieve dressings; verbanden of zalven die het genezingsproces bevorderen zoals alginaat, honing, zilver kunnen gebruikt worden onder welbepaalde omstandigheden
  • Primaire sluiting; sommige wonden kunnen direct chirurgisch gesloten worden, anderen kunnen pas gesloten worden na de behandeling van de infectie of wanneer de weefselschade afgelijnd is 
  • Reconstructie technieken; er is een wijd gamma aan technieken om huid te reconstrueren. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van lokale huidflappen om in een defect te roteren
  • 'Huidtransplantatie' of eigenlijk een free skin graft: een stuk huid dat afkomstig is van een gezonde donorplaats en ergens anders op het lichaam wordt gehecht om een huiddefect te sluiten
  • Lasertherapie; dit is een nieuwe techniek die in de veterinaire wereld gebruikt wordt voor zowel behandeling als voor revalidatie. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van elektromagnetische straling binnen het infrarode spectrum en dient om de wondgenezing te stimuleren of als bijkomende pijnstilling.

Aandachtspunten

Bijna elke hond of kat zal vroeg of laat de drang hebben om verbanden of hechtingen zelf te verwijderen. Een kraag is daarom het meest aangewezen om het bijten te voorkomen. Een verband mag niet nat worden, dan kan de huid doorweekt raken en zo infecteren. Dagelijkse controle van het verband is noodzakelijk en bijzondere aandacht wordt best besteed of het verband niet is afgezakt, niet vochtig is en niet gaat ruiken.

null