Laparoscopie is een term die gebruikt wordt om chirurgische procedures uit te voeren die plaats vinden in de buik met behulp van kleine gaatjes. In het Engels wordt ook wel eens gesproken over “keyhole surgery” of sleutelgat chirurgie. Deze ingrepen worden uitgevoerd doordat men chirurgische instrumenten inbrengt in cannules. Deze cannules worden door een 0,5-1,2cm sneetje in de huid doorheen de spierlaag in de buik ingebracht. Zodra de camera in de buikholte is ingebracht, wordt de buik opgeblazen met CO2 om meer werkruimte te creëren en de organen beter te kunnen zien. 

De grote voordelen voor uw huisdier zijn:

  • Kleinere incisies
  • Een sneller herstel
  • Minder pijn na de operatie
  • Minder post-operatieve complicaties

Of een ingreep al dan niet laparoscopisch zal kunnen uitgevoerd worden hangt af van patiënt tot patiënt en de ernst van de ziekte. Daarom is het heel belangrijk om een juiste patiënten-selectie uit te voeren en te kijken of een ingreep minimaal invasief kan of er toch niet beter via een traditionele open chirurgie kan ingegrepen worden. Heel zelden moet er tijdens een laparoscopische ingreep besloten worden om toch over te gaan tot een open chirurgie (converteren zoals we dan zeggen).

Welke ingrepen kunnen laparoscopisch uitgevoerd worden?

  • Castratie van teefjes (wegnemen van de eierstokken, algemeen ook wel sterilisatie genoemd)
  • Gastropexie (vastzetten van de maag)
  • Vasectomie (steriliseren van reuen. De testikels blijven aanwezig dus hormoonproductie blijft aanwezig)
  • Nemen van leverbiopten
  • Verwijderen van niet ingedaalde testikels (cryptorchidie)