Persisterende Ductus Arteriosus van Botalli 

(PDAB)

De Ductus Arteriosus is een bloedvat dat bij elke foetus aanwezig is (mens, hond, kat, ….) en het stuurt bloed van het grote longbloedvat grotendeels terug naar de aorta. Hierdoor ontstaat een soort bypass van de longen. Dit is nodig omdat de longen nog dichtgeklapt zijn. De zuurstof bij de foetus komt namelijk via de navelstreng van de moeder. Na de geboorte zorgen bepaalde spiervezels in dit bloedvat ervoor dat deze afgesloten wordt. Normaal wordt dit voltooid 48 uur tot 1 maand na de geboorte. Bij sommige patiënten sluit dit bloedvat NIET en spreken we van een Persisterende Ductus Arteriosus van Botalli (PDAB).
Bij deze dieren gaat er teveel bloed naar het grote longbloedvat. Dit zorgt voor vochtopstapeling in de longen en betekent dat het hart meer en meer moet werken om  de stijgende druk in de longen tegen te gaan, met uiteindelijk hartinsufficiëntie tot gevolg.

Symptomen

In het begin zijn deze  erg vaag, zoals een groeiachterstand of subtiele inspanningsintolerantie. Indien uitstel van diagnose en behandeling zich voordoet, gaat het hart achteruit en ontstaat hoesten, moeilijk ademen, duidelijkere inspanningsintolerantie en soms flauwvallen. Als patiënten niet behandeld worden, sterven ze aan hartinsufficiëntie, meestal binnen de eerste twee levensjaren. In uitzonderlijke gevallen kunnen dieren die minder zwaar aangetast zijn het goed doen voor een langere periode en wordt het probleem pas later ontdekt.


Diagnose

Het is één van de meest voorkomende hartdoeningen bij de hond. Pups hebben een  luide hartruis dat hoorbaar is bij het luisteren van het hart door de dierenarts. Vaak is dit bijgeruis ook te voelen als trilling onder de linker oksel.
Een definitieve diagnose kan gesteld worden met een een hartecho waarbij men met de doppler functie de richting van het bloed kan zien in het abnormale bloedvat.
Detail: indien de richting van het bloed veranderd (we spreken over een omgekeerde PDAB/reverse PDAB) valt het hartruis weg en is chirurgische correctie niet meer mogelijk. Enkel medicatie kan dan ondersteunend opgestart worden. 

Behandeling

Deze hartdoening is goed te behandelen en heeft een normale levensverwachting, zolang vroegtijdig actie wordt ondernomen. Een chirurgische correctie waarbij het afwijkende bloedvat wordt afgebonden (ligeren) behoort tot de mogelijkheden. Het afsluiten van het bloedvat met een speciaal ontwikkelde occluder (ACDO-Amplatz Canine Ductal Occluder) dat via een perifeer bloedvat wordt ingebracht, is een andere optie. Dit laatste gebeurt bij een dierenarts cardioloog en niet bij een dierenarts chirurg. De grootste beperkingen van de occluder  zijn de grootte van de patiënt, de vorm van de PDAB en de prijs. Een chirurgische ligatie is daarom de enige behandeling die kan worden aangeboden bij kleinere honden en katten.

Complicaties

De meest voorkomende complicatie bij chirurgische ligatie is bloeding. Dit kan minimaal zijn en van geen belang, maar kan ook fataal zijn. Algemeen wordt gesproken over 10% kans op bloeding en 5% kans op mortaliteit. Indien het bloedvat niet helemaal wordt afgesloten spreken we van resterende flow. Dit wordt gecontroleerd bij de eerste echo na de chirurgie. Deze persisterende bloedflow kan eerder beperkt zijn waarbij medicatie dit kan ondervangen. Dit kan echter ook significant zijn waarbij een herstel operatie nodig is.

Tarieven

Deze ingreep kost € 1000,00.
De tarieven zijn exclusief een intake consult, herhalings- en/of controle consult.
Prijswijzigingen onder voorbehoud.