Net zoals bij traditionele röntgenfoto’s wordt bij een CT-scan ook gebruikt gemaakt van röntgenstralen. Alleen roteren of draaien de röntgenstralen rondom de patiënt om dwarse doorsneden/plakjes van het lichaam te maken. Deze dwarse doorsnedes kunnen dan gereconstrueerd worden om zo een drie-dimensioneel beeld te verkrijgen. Zo krijgen we enorm detail van de inwendige anatomie en veel meer informatie dan bij een radiografie. Een CT-scan bij huisdieren is bijna identiek als deze bij mensen, het enige verschil is dat huisdieren diepe sedatie of vaak volledige anesthesie nodig hebben om volledig stil te blijven liggen tijdens de procedure 

Waarvoor kan een CT-scan nuttig zijn?

De toepassingen van een CT-scan zijn heel erg uiteenlopend en wordt vaak ingezet bij onderzoek van de wervelkolom, gewrichten, botten, neus, kaak, borst- en buikholte. De 3D-reconstructies die bij dit onderzoek kunnen gemaakt worden, geven ons een gedetailleerd beeld om afwijkingen op te sporen en om daarna een eventuele ingreep te kunnen plannen.

  • bij oncologisch patiënten bijvoorbeeld zal een CT-scan de exacte lokalisatie van de tumor en de aanpalende structuren in beeld brengen. Zo kan de beste chirurgische benadering en uitvoering op voorhand bepaald worden. Bijkomend is dit onderzoek zeer nauwkeurig in het opsporen van eventuele longuitzaaiingen
  • neusaandoeningen bij honden en katten met (chronisch) neusuitvloei zijn een belangrijke reden om een CT-scan te adviseren. Deze scan kan als leidraad gebruikt worden voor een kijkoperatie of rhinoscopie
  • ook bij orthopedische aandoeningen kan een CT-scan een grote hulp zijn, zoals bij elleboogdysplasie, fracturen van het aangezicht en van het bekken. Bij traumapatiënten (bv. aanrijdingen) waarbij verschillende organen en systemen kunnen beschadigd zijn, geven CT scans een duidelijker beeld. Hierdoor kan een slimmer en meer overzichtelijk behandelplan en prognose opgemaakt worden
  • bij neurologische patiënten zal er bijzondere aandacht besteed worden aan de hersenen en de wervelkolom. Zo is een hernia van de tussenwervelschijf, de meest voorkomende neurologische indicatie voor een CT-scan


Waarvoor kan een CT-scan nuttig zijn?

Patiënten worden het best nuchter gehouden de nacht voor het onderzoek aangezien huisdieren diepe sedatie of volledige anesthesie nodig hebben omdat ze niet volledig stil blijven liggen. Soms moeten ze ook in wat 'onnatuurlijke houdingen'
(bv. voorpoten naar achter) geplaatst worden om een beter resultaat te krijgen. Eens de patiënt onder anesthesie is gebracht, wordt deze op de tafel van de CT-scanner gepositioneerd. Iedere scan duurt ongeveer 30 seconden en hierbij beweegt de tafel in de tunnel van de scanner. In sommige gevallen wordt een tweede scan gemaakt omdat er gebruikt gemaakt wordt van contrastvloeistof om een letsel beter in beeld te brengen. De volledige procedure, van anesthesie tot wakker worden, duurt ongeveer 45 tot 60 minuten.

Zijn er bijwerkingen aan een CT-scan?

De bijwerkingen van een CT-scan zijn zeer beperkt. Bij mensen die verschillende CT-scans hebben ondergaan in hun leven kunnen een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van radiatie-geïnduceerde kanker. Een hoog aantal scans bij huisdieren komt zelden voor en bijkomend is hun levensduur relatief kort om dit op een of andere manier te beïnvloeden. Net zoals bij elke procedure onder anesthesie zal de patiënt gemonitord worden op het voorkomen van bijwerkingen. Heel zelden wordt een allergische reactie waargenomen op de contrastvloeistof. Hierdoor zal uw huisdier een paar uur langer in observatie worden gehouden.


Hoeveel kost een CT-scan?

De kosten hangen af van de complexiteit van de scan en de studie. Bij bepaalde patiënten wordt er gebruikt gemaakt van contrastvloeistof bij anderen is dit niet nodig. Het gewicht van uw huisdier speelt een rol voor de anesthesie maar ook voor de grootte van het te onderzoeken gebied. Een scan van kop tot staart (zogenaamde full-body) is soms noodzakelijk en durft wel eens behoorlijk te verschillen naargelang de patiënt. Is de aandoening relatief eenvoudig aangetoond of is er bijkomend een (spoed)beoordeling door een radioloog nodig? Het is altijd maatwerk en kan dus enorm variëren van bv.
€ 350,00 - € 1000,00.
Het is niet altijd perfect in te schatten maar een kostenindicatie kan zeker op voorhand meegegeven worden.