Persisterende Rechter Aortaboog

(PRA)

Een Persisterende Rechter Aortaboog (PRA) is de meest voorkomende afwijking aan het bloedvatenstelsel van het hart bij honden en katten. Bij de embryonale ontwikkeling van de grote bloedvaten rond het hart is er een stoornis (of anomalie) waardoor  bloedvaten op een andere plaats of onder een andere vorm aangelegd worden. Één van deze bloedvaten zorgt ervoor dat de slokdarm wordt afgesnoerd. Er bestaan verschillende variaties in afwijkingen maar in 95% van de gevallen hebben we te maken met een PRA. Er bestaan ook andere ontwikkelingsstoornissen zoals een afwijkende linker Subclavia (slagader), linker aortaboog met een rechter ligamentum (ophangband), een afwijkende rechter subclavia en een dubbele aortaboog.
Alhoewel het niet bewezen is, wordt er wel van uit gegaan dat deze ontwikkelingsstoornissen een genetische factor hebben. Het genetisch defect is nog niet aangetoond maar verschillende pups uit hetzelfde nest kunnen aangetast zijn. Duitse Herder pups zien we het vaakst met deze aandoening maar ieder ras kan aangetast zijn.

Symptomen

De slokdarm wordt afgesnoerd ter hoogte van het hart waardoor vloeibaar voedsel meestal kan passeren maar brokken niet. Hierdoor zwelt de slokdarm op, net voor het hart, wat leidt tot regurgiteren. Dit wordt  voor het eerst gezien bij het spenen; wanneer pups en kittens overgaan van vloeibaar naar vast voer.

De slokdarm (geel) wordt afgesnoerd door de aanwezigheid van een Persisterende Rechter Aortaboog (rood).

De aangetaste dieren zijn vaak wat kleiner ten opzichte van de nestgenoten en ontwikkelen vaak een aspiratiepneumonie doordat ze het eten en drinken gaan inademen. Ze zullen vaak hoesten en koorts ontwikkelen. Soms zijn de symptomen veel subtieler en wordt de diagnose pas op volwassen leeftijd gesteld.


Diagnose

Aan de hand van de leeftijd en de symptomen kan een vermoedelijke diagnose worden gesteld maar andere oorzaken van regurgiteren mogen niet uit het oog verloren worden. Vaak wordt gestart met een röntgenonderzoek van de borstkas al dan niet gecombineerd met contrastvloeistof om de slokdarm in beeld te brengen.  
Een echo van het hart wordt gemaakt om exact te  achterhalen welk afwijkend bloedvat verantwoordelijk is voor het afsnoeren van de slokdarm. Dit kan ook met een CT-scan in beeld gebracht worden en kan aangewezen zijn voor chirurgische planning.

Behandeling

Bij de behandeling van een persisterende rechter aortaboog moeten er verschillende maatregelingen in acht worden genomen.

 • dieetmaatregelen:
  - kleine hoeveelheden, vaker verdeeld over de dag (6-8x)
  - vloeibare voeding, evt. mixen met brokken
  - eten op een verhoging
  - deze positie na het eten ± 20 min. vasthouden. Dit om het voedsel passief naar de maag te laten gaan
 • chirurgische correctie:
  De operatie bestaat uit het openen van borstkas, het opzoeken van het afwijkende bloedvat, deze af te binden en door te knippen. Deze ingreep wordt best zo vroeg mogelijk uitgevoerd (vanaf 12weken leeftijd). De operatie dient soms te worden uitgesteld wanneer de patiënt nog erg jong is, de patiënt uitgemergeld is of wanneer een aspiratiepneumonie aanwezig is. Deze medische factoren moeten we in overweging nemen om een zo optimaal mogelijk tijdstip te bepalen voor de chirurgische correctie.
 • gebruik van een (tijdelijke) maagsonde:
  Wanneer chirurgie geen optie is, kan een maagsonde geplaatst worden. Hierdoor gaat het eten rechtstreeks naar de maag. Dit kan overwogen worden bij hele kleine/jonge dieren en bij oude dieren.
 • behandeling van aspiratiepneumonie 
  Doordat eten en drinken vaak terug wordt opgegeven kunnen dieren met een PRA zich heel gemakkelijk verslikken. Ze zijn gevoelig voor ontwikkelen van een longontsteking of aspiratiepneumonie. Belangrijk is dat deze longontsteking eerst wordt aangepakt alvorens een chirurgische correctie wordt uitgevoerd. 

Complicaties

Bij sommige patiënten herstelt de slokdarm niet of onvoldoende. Deze dieren blijven gevoelig voor het ontwikkelen van een longontsteking.
Een infectie van de incisie kan voorkomen, maar is uitzonderlijk.
We weten dat patiënten jonger dan 2 maanden een hoger risico hebben en kunnen overlijden tijdens de narcose en de ingreep. Indien niet noodzakelijk kan de operatie best niet te lang worden uitgesteld aangezien permanente beschadiging van de slokdarm zich kan ontwikkelen.

Tarieven

De chirurgische ingreep kost € 1000,00.
De tarieven zijn exclusief een intake consult, herhalings- en/of controle consult.
Prijswijzigingen onder voorbehoud.