Vagino-Cystoscopie

Cystoscopie is een minimaal invasieve ingreep waarbij de lagere urinewegen van voornamelijk vrouwelijk dieren in beeld worden gebracht. Het wordt gebruikt voor diagnostische doeleinden om de vagina (vaginoscopie), urethra (plasbuis), de blaas en de uitmonding van de ureters in beeld te kunnen brengen en te kunnen evalueren.  Aangezien het minimaal invasief is, wordt geen uitwendige huidincisie gemaakt en geeft het verder geen grote ongemakken voor de patiënt.
Er zijn alternatieven voor een cystoscopie, zoals een röntgenonderzoek en een echografie, maar deze geven geen direct zicht van de aangetaste regio en laten een mogelijke behandeling of bioptname zelden toe. Een cystoscopie kan ook een aanvullend onderzoek zijn indien een röntgenonderzoek en echografie falen om een definitieve diagnose te stellen.

Wanneer kan een cystoscopie nuttig zijn?

Een cystoscopie kan nuttig zijn bij:

 • ectopische ureter (abnormale uitmonding van de ureter in de blaas met urinaire incontinentie tot gevolg)
 • recidiverende blaasontstekingen
 • vaginastricturen (vernauwing van de vagina)
 • blaasstenen (soms kunnen deze gelijk ook verwijderd worden)
 • vreemde voorwerpen in de vagina
 • vaginatumoren
 • blaastumoren 
 • recto-vaginale fistel

Hoe wordt een cystoscopie uitgevoerd?

Alvorens een cystoscopie uitgevoerd zal worden, moeten er eerst een aantal zaken gecontroleerd worden:

 • is er een blaasinfectie aanwezig?
 • is de patiënt niet te klein of te groot?  (het zijn net kleine camera’s om minimaal invasief te kunnen werken maar het gewicht van onze patiënten varieert van 800 gram tot 80 kilogram)
 • is een cystoscopie een juiste stap voor uw huisdier?

Een cystoscopie wordt  uitgevoerd onder algemene anesthesie om ervoor te zorgen dat de patiënt stil blijft liggen. Op deze manier kunnen de beelden goed  beoordeeld worden. Een videoscoop stuurt licht door een optische kabel dat verbonden is aan een camera die met de hand wordt vastgehouden. De camera wordt voorzichtig in de vagina ingebracht en de beelden worden uitvergroot weergegeven op een HD kleurmonitor. Er wordt gebruik gemaakt van steriele vloeistof om de blaas te vullen zodat de camera verder kan worden opgeschoven.  Er kunnen foto’s en filmpjes worden gemaakt voor verduidelijking of ter opvolging. De volledige procedure duurt ongeveer 30-60 min afhankelijk van de indicatie en wat er gevonden wordt.

Naar de toekomst toe zullen meer en meer ingegrepen onder camera begeleiding de standaard worden. Zo kunnen grotere blaasstenen, in speciale klinieken, met een laser verpulverd worden, kunnen tumoren met een laser verwijderd worden en kunnen stoffen in de blaashals ingespoten worden om incontinentie te behandelen.