Hernia Diafragmatica
(scheur in het middenrif)

Een scheur in het middenrif (Hernia Diafragmatica) komt regelmatig voor bij huisdieren en wordt voornamelijk veroorzaakt door trauma, zoals een aanrijding of een hoge val. Een normale functie van het ademhalingsstelsel kan alleen weer verkregen worden door het middenrif chirurgisch te herstellen. Deze patiënten hebben mogelijk ook nog andere verwondingen, waardoor het tijdstip van operatie deskundig moet bepaald worden.

Het diafragma of middenrif  is een spier die de borstholte en de buikholte van elkaar scheidt en noodzakelijk is om te kunnen ademen. Bij een hernia diafragmatica is er sprake van een scheur in de deze spier waardoor een deel van de buikorganen in de borstholte terecht kunnen komen. 
Er zijn 2 oorzaken:

  • traumatisch; door een val of aanrijden. 
  • congenitaal; reeds bij de geboorte aanwezig doordat het middenrif embryonaal verkeerd ontwikkelt is. 

Symptomen

Een scheur in het middenrif veroorzaakt ademhalingsmoeilijkheden aangezien buikorganen in de borstholte terecht kunnen komen en de longen weggedrukt worden. Bijkomend kunnen er ribfracturen, longbeschadigingen of bloedingen aanwezig zijn.
Indien het trauma en de scheur in het middenrif meevallen wordt dit probleem soms veel later ontdekt. De abdominale organen zoals de lever en de dunne darmen kunnen gaan verkleven. Dan zal uw huisdier gaan braken of niet willen eten.


Diagnose

Röntgenopnames zijn noodzakelijk voor de diagnose te bevestigen, maar worden ook gebruikt om bijkomende problemen in kaart te brengen, zoals ribfracturen. Soms zijn er vermoedens dat er  ook in de buik of in de rug problemen zijn. Dan kan een echo van de buik, een contrast onderzoek of een CT-scan geadviseerd worden om dit te ondervangen.

Behandeling

De enige manier om een Hernia Diafragmatica te herstellen is chirurgisch. Zodra het dier stabiel genoeg is voor de anesthesie zal de operatie worden uitgevoerd.
De chirurgie bestaat uit een benadering via de buik waarbij de verplaatste organen voorzichtig terug in de buik worden geplaatst en het gat in het middenrif gehecht wordt. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan de beademing en monitoring, aangezien patiënten tijdens een dergelijke operatie niet zelf kunnen ademen. Een drain wordt gebruikt om vocht, bloed en lucht uit de borstkas te verwijderen.
In sommige gevallen kan deze operatie complexer zijn. Zo kunnen er verklevingen aanwezig zijn tussen de organen en het hartzakje, of moet er (een deel van) een orgaan (lever, milt, maag, galblaas, dunne darm) verwijderd worden indien de bloedvoorziening in het gedrang is gekomen.


Complicaties

Na de chirurgie zal meestal een paar dagen hospitalisatie nodig zijn. Als er drains aanwezig zijn om vocht en bloed uit de thorax te verwijderen, blijven deze drains vaak een paar dagen zitten.
De vooruitzichten van een traumatische hernia zijn gunstig met een overlevingskans dan 75-80%. Sterfte is te wijten aan uitgebreide weefselschade en het onvermogen om de patiënt te stabiliseren. Wanneer de patiënt stabiel is voor de operatie stijgt de overlevingskans tot 90%. De eerste 24 uur na chirurgie zijn het meest kritiek. Sterfte kan hier optreden door bloedingen, longoedeem, shock, hartfalen, vocht of luchtopstapeling in de borstkas.


Tarieven

Deze operatie kost € 700,00 voor een kat en € 800,00 voor een hond.
Deze prijs is exclusief een intake consult, herhalings- en/of controle consult. Prijswijzigingen onder voorbehoud.