Metatarsaal fracturen
(breuk aan de middenvoetsbeentjes)

Een breuk van een ondervoet komt heel vaak voor bij katten, iets minder bij honden. Dit komt omdat katten veel meer van hoge plaatsen (schuttingen, daken,…) springen en soms verkeerd terecht komen. Aanrijdingen of bijttrauma’s  kunnen ook aan de basis liggen van dergelijke fracturen. Soms is het trauma duidelijk, maar meestal komen katjes mankend terug thuis met een dikke poot en kunnen we enkel gissen wat er gebeurt is. Officieel zijn het middenvoetsbeentjes die vaak gebroken zijn, maar voor de eenvoud spreken we vaak van teenfracturen.

Symptomen

Afhankelijk hoeveel teentjes er gebroken zijn, zal het manken variëren van het heel subtiel minder steunen tot helemaal de poot in de lucht optrekken. Indien er bijkomend een huiddefect is, kan er ook bloederig vocht gevonden worden. Soms verstoppen katjes met gebroken tenen zich of vertonen ander gedrag. Het uiten van pijn kan soms heel erg variëren.


Diagnose

Aan de hand van een goed orthopedisch onderzoek kan er reeds een sterk  vermoeden zijn dat de teentjes gebroken zijn maar soms is het te pijnlijk of werken bepaalde patiënten niet goed mee en is het helemaal niet mogelijk om de teentjes aan te raken. De definitieve diagnose wordt gesteld met een röntgenonderzoek. Hierbij kunnen we de fracturen in beeld brengen en letten we op de volgende zaken:

  • hoeveel teentjes zijn er gebroken?
  • zijn het de teentjes die het meeste gewicht dragen?
  • naar waar zijn de gebroken teentjes verplaatst?
  • gaat om rechte-schuine-complexe of splinter fractuur?
  • is er een gewricht bij betrokken?

    null


Behandeling

We zullen pijnstilling toedienen en, indien nodig, bijkomende ondersteunende maatregelen nemen voor uw huisdier. Sommige fracturen worden behandeld met een spalkverband voor 4-6 weken om de fractuur te stabiliseren, gecombineerd met benchrust om een beperkte beweging toe te laten. Dit is niet continu in de bench, want een gebroken poot heeft een prikkel nodig om te genezen. Springen is uit den boze.

Afhankelijk van de uitgebreidheid en de locatie van de fractuur, zal chirurgisch ingrijpen aangeraden zijn om de gebroken teentjes  te stabiliseren. Hierbij worden meestal pinnetjes geplaatst in de mergholte gecombineerd met een (spalk)verband en benchrust.

null

Het verband zal regelmatig nagekeken en vervangen moeten worden indien deze nat of bevuild raakt. Ook bij chirurgisch geholpen patiënten kan er stap voor stap meer activiteit en belasting worden toegelaten om de botgenezing te stimuleren. Meestal wordt er elke twee weken een klinische controle uitgevoerd om te kijken hoe de patiënt evolueert en om zeker te zijn dat het veilig is om het activiteitsniveau op te krikken. Na 6 weken wordt er een röntgenfoto gemaakt om de botgenezing te evalueren.


Complicaties

Bij dergelijke fracturen zien we beperkte complicaties en is het eindresultaat vaak perfect functioneel. Infecties worden beschreven al dan niet gecombineerd met het afstoten/migreren van de pinnetjes. Een slechte botgenezing komt zelden voor. De grootste aandacht moeten we vaak besteden aan het verband of spalkverband. Vaak zijn het jonge actieve katten die dergelijke fracturen oplopen en ligt een kraag met een pootverband en rust niet voor de hand. Vaak zien we dat na een korte aanpassingsperiode, katten (en eigenaars -) hier hun weg in vinden. 

Prognose

Bij dergelijke fracturen is de prognose vaak uitstekend en zullen bijna alle patiënten herstellen met de juiste behandeling.


Nazorg

Een operatie is een ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt, maar ook voor de eigenaar. Waar moet u nadien allemaal op letten en hoe zorgt u ervoor dat wond optimaal kan genezen?
Klik hier voor de nazorg.