Als de nier onherstelbaar beschadigd raakt, verkeerd is aangelegd of tumoraal ontaardt kan deze het beste verwijderd worden. Er zijn drie grote indicaties om een nier te verwijderen:

 • nierkanker
 • hydronefrose of nierstuwing 
 • trauma van de nier bv. na een aanrijding

  Hydronefrose ontstaat wanneer een nier opzwelt door een ophoping van urine. Dit gebeurt wanneer urine niet kan worden afgevoerd van de nieren naar de blaas. Alles wat deze stroom verstoort, kan in deze aandoening resulteren waaronder een nier of ureterobstructie, nierstenen, tumoren, urineweginfecties, cysten, hematomen, abcessen. Hoewel hydronefrose van toepassing kan zijn op honden van elke leeftijd wordt het meestal gezien bij oudere honden. Soms is de afvoergang bij de geboorte niet goed aangelegd en zien we deze aandoening bij hele jonge honden of kan de afvoergang geraakt worden bij een sterilisatie.

Symptomen

Er zijn geen specifieke symptomen voor nierkanker of hydronefrose en andere nier- of blaasproblemen kunnen gelijkaardige klachten geven. In veel gevallen geven beide aandoeningen pas laat klachten. Dit heeft enerzijds te maken met de enorme reservecapaciteit van nieren en ook omdat er relatief veel ruimte is rondom de nier en pijnklachten pas optreden als er ruimtegebrek optreedt. Volgende symptomen kunnen waargenomen worden:

 • verlies van eetlust
 • braken
 • meer drinken meer plassen
 • incontinentie
 • bloed bij de urine
 • opgezette buik
 • rug-buikpijn
 • sloom
 • slechte adem en zweertjes in de mond
 • bloedarmoede


Diagnose

Aangezien de symptomen en de patiënten zo uiteenlopend kunnen zijn, is verder onderzoek noodzakelijk om een nieraandoening te kunnen aantonen. Dit gebeurt in eerste instantie met een bloed- en urineonderzoek. Dit is echter niet specifiek maar geeft wel een aanwijzing dat het probleem gelokaliseerd is ter hoogte van de urinewegen.
Een echografie van de buik en meer specifiek van het urinewegstelsel, zal een duidelijker beeld geven van wat nu juist de oorzaak is van de klachten. Het is van levensgroot belang om nauwkeurig de niet aangetaste nier te controleren of deze nog voldoende functioneert.
Een röntgenonderzoek zal aangewezen zijn indien er sprake is van tumorale ontaarding als metastase controle of om steentjes te kunnen aantonen. Een CT-scan kan geadviseerd worden om een eventuele invasieve groei te beoordelen. 

Behandeling

Indien een hydronefrose is vastgesteld, begint de behandeling met intraveneuze vloeistoftherapie. Afhankelijk van de onderliggende oorzaak zal een medische behandeling of een chirurgische behandeling volgen. Bij een infectie zal er bijvoorbeeld antibiotica worden opgestart, indien een steentje een urineweg verstopt kan  een operatie worden uitgevoerd om deze op te lossen.
Indien de nier onherstelbare schade heeft ondervonden of tumoraal ontaard is, is een nefrectomie aangeraden. Het is een chirurgische procedure waarbij de aangetaste nier en afvoergang verwijderd worden. Net zoals wij, kunnen dieren perfect leven met 1 nier. Het is wel van cruciaal   belang om de niet-aangetaste nier te controleren op functionaliteit.


Complicaties

De meest voorkomende complicaties tijdens het verwijderen een nier is een bloeding en lekkage van urine in de buik. Dit heeft vaak te maken met de mogelijke vergroeiingen die ontstaan als een nier vergroot is en de enorme doorbloeding hiervan. Chirurgische expertise en anatomische kennis zijn hierin primordiaal.
Het wegnemen van een tumoraal ontaarde nier zal ervoor zorgen dat de klachten verdwijnen, de levensduur zal verlengd worden en de levenskwaliteit zal verhoogd worden. Niet zelden ontstaan er verder in het levensverloop van de patiënt toch uitzaaiingen maar er zijn gemiddelde overlevingstermijnen beschreven van 8-16 maanden, met chirurgie tot 4 jaar.