Totale oorkanaal ablatie

(TECA)

TECA is een Engelse afkorting voor Total Ear Canal Ablation en wordt vertaald als het verwijderen van het totale oorkanaal. Het oor bestaat uit een binnen, midden en buitenste gedeelte. Het binnenoor is belangrijk voor het evenwicht en om geluidsgolven om te zetten naar de hersenen. Het middenoor bevat de Bulla Tympanica en het trommelvlies. Het buitenste gedeelte bestaat uit de horizontale, verticale gehoorgang en de oorschelp. Een totale oorkanaal ablatie is het chirurgisch verwijderen van de gehele horizontale en verticale gehoorgang. Deze ingreep wordt het vaakst bij honden uitgevoerd wanneer de medicamenteuze behandeling van een uitwendige oorontsteking faalt. Bij katten voeren we een dergelijke operatie vaker uit wanneer er een gezwel uitgaat van de gehoorgang. Alleen door het gehoorkanaal in zijn geheel te verwijderen, kunnen we enerzijds de pijn en slechte geur die gepaard gaan met oorontstekingen oplossen en kunnen we anderzijds de tumor in zijn geheel verwijderen.

Symptomen

De typische symptomen van een oorprobleem zijn krabben aan de oren, schudden met de kop, uitvloei uit het oor, een afwijkende geur en pijn. In ernstige gevallen zijn er zenuwen aangetast en vertoont het dier een scheve kopstand, evenwichtsstoornissen, een afhangende lip, afhangende oogleden, vernauwde pupillen of een zichtbaar derde ooglid. Door zelftrauma (krabben, schudden) kan een bloeduitstorting in de oorschelp optreden.


Diagnose

Wat er nu juist in het oor aan de hand is, kan worden vastgesteld met video-otoscopie. Hierbij kan men de verticale-horizontale gehoorgang en het trommelvlies beoordelen. Hierbij kan ook een staal van het oorsmeer genomen worden om via de microscoop te beoordelen of bacteriën, gisten of oormijten aanwezig zijn. Meestal gaat het om een menginfectie van verschillende organismen. Voor een evaluatie van het middenoor hebben we  beeldvormingstechnieken nodig zoals röntgenopnames of een CT-scan. Hierdoor kunnen we beoordelen of het middenoor gevuld is met vocht of ontstekingsweefsel en of de botwand is aangetast.

Behandeling

Indicaties voor het uitvoeren van een totale oorkanaal Ablatie zijn: onvoldoende of niet reageren op de behandeling met oorzalf en reinigen, verbening van de gehoorgang,  ernstige vernauwing van het oorkanaal of de aanwezigheid van een gezwel in de gehoorgang. De ingreep wordt vaak gecombineerd door een deel van de Bulla te verwijderen (=LBO, Engels voor Laterale Bulla Osteotomy). Dit om de beste kansen op genezing tte bieden.

null

Complicaties

De overgrote meerderheid van de procedures leiden tot goed resultaat maar er zijn een aantal complicaties die zich kunnen voordoen. Aangezien dat de gehoorgang wordt weggenomen heeft dit uiteraard invloed op het gehoor. Patiënten hebben door de chronische ontsteking en verdikking van het gehoorkanaal al een verminderd gehoor voor de ingreep. Vele eigenaren merken dan ook geen verschil.
Er kan  een tijdelijke zenuwuitval (Horner syndroom) voorkomen. Dit uit zich in een afhangend bovenste ooglid, vernauwde pupil en het zichtbaar worden van het derde ooglid. Ook kan er een verlamming aan de aangezichtszenuw (Facialis Paralyse) voorkomen. Dit uit zich in  afhangende oogleden en lip. Deze symptomen verdwijnen meestal na 4-6 weken, maar kunnen ook blijvend zijn.
In uitzonderlijke gevallen wordt schade aan het evenwichtsorgaan (Vestibulair syndroom) gemeld. Meestal is dit voor de operatie al aanwezig en heeft dit te maken met de uitgebreidheid van het ontstekingsproces.
Wondinfectie al dan niet gecombineerd met het opengaan van de operatiewond of een bloeding, komen zelden voor. Wanneer een stukje ontstekingsweefsel is achtergebleven ontstaat recidive of herval.

Tarieven

Verwijderen van het oorkanaal, eenzijdig kost € 900,00.
Verwijderen van beide oorkanalen kost € 1500,00.
Deze prijs is exclusief een intake consult, herhalings- en/of controle consult. Prijswijzigingen onder voorbehoud.


Nazorg

Een operatie is een ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt, maar ook voor de eigenaar. Waar moet u nadien allemaal op letten en hoe zorgt u ervoor dat wond optimaal kan genezen?
Klik hier voor de nazorg bij de hond.
Klik hier voor de nazorg bij de kat.